Sund Hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

Husk årsmøtet i Sund hjortevald onsdag 21.mars kl 1800

Kommunehuset, Skogsvåg

 

Last ned og les årsmøtepapirene - her

  1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 |