Sund Hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

Tilleggsløyver tildelt i 6.runde (5.nov)

Jaktfeltet Lerøy/Bjelkarøy: 1 løyve, kolle (uten kalv) eller ungdyr, ho

Tilleggsløyver tildelt i 5.runde (25.okt)

Jaktfeltet Indre Sund: 1 løyve, kolle (uten kalv)
Jaktfeltet Lerøy/Bjelkarøy: 1 løyve, bukk (inntil 9 tagger)
Jaktfeltet Tveit: 1 løyve, bukk (inntil 9 tagger)

Tilleggsløyver tildelt i 4.runde (15.okt)

Jaktfeltet Indre Sund: 2 løyver, kolle (uten kalv) + bukk, inntil 9 tagger
Jaktfeltet Forland 2 løyver, kolle og kalv
Jaktfeltet Høyland 2 løyver, kolle og kalv

Tilleggsløyver tildelt i 3.runde (5.okt)

Jaktfeltet Indre Sund: 1 løyve, bukk, inntil 9 tagger
Jaktfeltet Dommedal 1 løyve, bukk inntil 9 tagger
Jaktfeltet Kleppe/Kleppevik 2 løyver, kolle og kalv

Tilleggsløyver tildelt i 2.runde (25.sept)

Jaktfeltet Vorland 2 løyver, kolle og kalv

Tilleggsløyver tildelt i 1.runde (15.sept):

Jaktfeltet Berge: 1 løyve, bukk, inntil 9 tagger
Jaktfeltet Golten 2 løyver, kolle og kalv
jaktfeltet Indre Sund, 2 lløyver kolle og kalv

Styret, Sund hjortevald
5.11.18

 

  1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 |