Sund Hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

Oppsummering av hjortejakta 2018
a) Totalt 73 dyr felt av 92 fellingsløyver
b) Eit svært tilfredsstillande jaktår, med fleire felte dyr enn dei siste 8 åra.
c) Hjorten er tilbake etter den store hogsten over store deler av kommunen som har påvirka hjortestammen spesielt i 2017.
d) Det var felt 15 bukkar med ei gjennomsnittsvekt på 66,87 kg. 3 av bukkane som vart felt hadde meir enn 10 taggar. Den største bukken som vart felt vart vegd var 116 kg, noko som viser at stamma er sunn med gode genar.
e) Svært lite skadeskyting og få ettersøk (totalt 6) vitnar om godt kvalifiserte og ansvarsfulle jegerar.
f)Dei nye jakttidene har gitt ein noko høgare fellingsprosent i vårt område.
g) Ny 5 årig bestandsplanen starta i 2016.

Les hele pressemeldinga - klikk her

 

  1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 |