Sund Hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

 • Tildeling av tilleggsløyver 1. tildelingsrunde - 15.september 2017
   
  • Jaktfeltet Berge tildelt ungdyr, ho
  • Jaktfeltet Bakka tildelt ungdyr, ho
    
 • Tildeling av tilleggsløyver 2.tildelingsrunde - 25.september 2017
        
  Jaktfeltet Golten tildelt kolle og kalv
  • Jaktfeltet Eide/Spilde tildelt bukk (ikke over 6 tagger)
 • Tildeling av tilleggsløyver 3.tildelingsrunde - 05.oktober 2017
  • Jaktfeltet Indre Sund tildelt kolle og kalv
  • Jaktfeltet Eide og Spilde - søknaden avslått pga. for lite areal
 • Tildeling av tilleggsløyver 4.tildelingsrunde - 15.oktober 2017
  • Jaktfeltet Indre Sund tildelt ungdyr, ho + bukk (ikke over 6 tagger)
  • Jaktfeltet Vorland, tildelt kolle + kalv
  • Jaktfeltet Tveit tildelt kolle + kalv
  • Jaktfeltet Høyland tildelt ungdyr, ho
 • Tildeling av tilleggsløyver 5.tildelingsrunde - 25.oktober 2017
  • Jaktfeltet Lerøy/Bjelkarøy ungdyr, ho
 • Tildeling av tilleggsløyver 6.tildelingsrunde - 05.november 2017
   • Jaktfeltet Tveit - søknad avslått pga for lite areal
     
  • Styret, Sund hjortevald
 1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 |