Sund Hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

 

  •  
  • Sund hjortevald
  • Innkalling til årsmøte
  • Onsdag 20.mars 2019
  • Kl. 18:00
  • Kommunehuset, Skogsvåg

Årsmøtepapirene finn du her

  1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 |