Sund hjortevald - org.nr: 994 031 317

Ettersøksringen, vaktlelefon: 948 54 645

Tildeling av tilleggsløyver 10.09.21:

Tildeling av ekstraløyver totalt 11 løyver:

Jaktfeltet Kausland: 2 løyver, Kolle + kalv
Jaktfeltet Glesnes: 2 løyver, kalv + bukk (6-8 tagger)
Jaktfeltet Berge: 1 løyve, ungdyr, ho
Jaktfeltet Vorland, 2 løyver, 2 ungdyr (ung kolle + spissbukk)
Jaktfeltet Spilde Vest: 2 løyver, (ung kolle + spissbukk)
Jaktfeltet Forland: 2 løyver, kalv + bukk (6-8 tagger)

Sund hjortevald, styret
10.09.21

 

 

Mulige nye EU-regler kan ramme norske jegere. Les mer

  1. CWD - en alvorlig trussel mot alt hjortevilt. Les mer.

 

Sund hjortevald | Styret | Skjema og rapporter | Viltkamera | Jaktfeltledermøte | Årsmøte | Aktuelt nytt | Aktuelt nytt 2 | Aktuell sak |